tullombud.nu

Tullombud i Sverige

customs broker

ABG Logistic

Besöksadress: Öresundsvägen 49-0, 374 31 Karlshamn

VAT: SE600813331301

EOR: SE6008133313

Vilka är vi?
Med en samlad erfarenhet på mer än 40 år, med bakgrunder dels inom Tullverket, dels inom transportområdet kan vi erbjuda en unik kompetens.
Under åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät och skaffat oss omfattande erfarenhet av kvalificerade handläggningar, ni kan därför med förtroende anlita oss och våra tjänster. Med ett IT-baserat arbetssätt och en snabb personlig service minskar vi era nuvarande kostnader för denna del av er verksamhet.

Tulltjänster: Tull för många är en byråkratisk djungel med mängder av lagar och paragrafer. Med gedigen erfarenhet från Tullverket så kan vi på ett snabbt, smidigt och kostnadseffektivt sätt ta ansvar för den delen av er verksamhet så att ni kan koncentrera på att sälja era produkter i stället för att ägna tid åt att tyda författningar

Tulldeklarationer: Handel med länder utanför EU kräver tulldeklarering både för import såväl som export, ABG LOGISTIC upprättar och lämnar tulldeklarationer elektroniskt via TDS/TESS. 
Intrastatredovisning: För handel inom EU skall statistik lämnas till SCB månadsvis. ABG LOGISTIC sammanställer och lämnar dessa rapporter elektroniskt via IDEP.

Utbildning och organisation: ABG LOGISTIC utbildar personal som arbetar med – eller skall arbeta med – tulldeklarationer och/eller intrastatredovisning.

Support och rådgivning: Det är lätt att nå oss för personlig service och vi ger snabbt svar i procedur-, klassificerings- och dokumentationsfrågor för såväl import som export.

Revision: Skall ert företag ha revisionsbesök från Tullverket, eller har ni haft ett sådant besök och fått påpekanden – kanske med ifrågasatt tulltillägg som följd? Vi kan hjälpa er att reda ut problemen!

Utbildning leveransvillkor: Som en världsomspännande standard för leveransvillkor används oftast ICCs Incoterms som vi gärna utbildar om. Man kan antingen lägga upp det som en kortare utbildning där vi uppdaterar er på nyheterna i den nya revideringen och vad det innebär för er eller så kan vi göra en längre där vi går igenom grunderna i leverans-villkor och allt runt omkring som man bör känna till.